Klasa 1A

Oto są. Nasze klasy pierwsze. Piękni, młodzi i zdolni.

Klasa IA: z grupą matematyczno-fizyczno-informatyczną i biologiczno-chemiczną.

Wychowawca: mgr Marta Bromboszcz-Rola.

Klasa 1A

Klasa IB: dziennikarsko-filmowa.

Wychowawca: mgr Grażyna Gulik.

Klasa 1A

Klasa IC: artystyczna.

Wychowawca: mgr Agnieszka Staszak.

Klasa 1C

Klasa ID: dwujęzyczna.

Wychowawca: mgr Katarzyna Ćwiertnia.

Klasa 1D

drukuj