XI edycja Wszechstronnego Konkursu Konesera Polszczyzny

W XI edycji Wszechstronnego Konkursu Konesera Polszczyzny pod patronatem Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego i Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego nasze uczennice osiągnęły wspaniałe laury.

Tytuł Wszechstronnego Konesera Polszczyzny otrzymały uczennice: Aleksandra Guja z klasy 3D oraz Grażyna Bilny z 3B. Grażyna Bilny dodatkowo otrzymała dyplom za najlepiej napisane dyktando.

Konkurs Wszechstronnego Konesera Polszczyzny adresowany jest do uczniów szkół średnich, jego celem jest rozwijanie praktycznej umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, właściwe używanie słów oraz związków frazeologicznych, propagowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży.

Uczennicom oraz ich opiekunkom paniom Celinie Waśko i Reginie Koczur serdecznie gratulujemy.

drukuj