Już po raz szósty odbył się finał Międzyszkolnego Przeglądu Filmowego „Wylęgarnia” organizowany przez ZSO III Liceum Ogólnokształcące i CK Teatr Sztuk w Jaworznie.

Tegoroczna edycja przeglądu została wzbogacona o dwie nowości- pierwszą był jej ogólnopolski zasięg, drugą- kolejna kategoria konkursowa, fotoreportaż filmowy. Splendoru całemu przedsięwzięciu dodali, wierni „Wylęgarni” od początku jej istnienia, patroni honorowi: Prezydent Miasta Jaworzna, Śląski Kurator Oświaty, Wydział RTV Uniwersytetu Śląskiego.

Na konkurs nadesłano aż 138 prac z wielu szkół poziomu szkół gimnazjalnego i ponadgim-nazjalnego. Największą popularnością cieszyła się kategoria scenariusza filmowego doceniona przez jurorów przyznaniem Grand Prix za pracę „Dollfie, czyli japońskie lalki”, a przygotowaną przez Emanuelę Sewiołło z Gimnazjum nr 4 w Jaworznie. Nagroda tej samej rangi trafiła w ręce autorów filmu „Mroźny wrzesień”- Jakuba Baniaka i Pawła Czyżykiewicza z III LO w Jaworznie. Wyróżnienie w kategorii filmu fabularnego otrzymali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Tychach oraz Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku- Białej. W tworzeniu profesjonalnych plakatów filmowych najlepsza okazała się młodzież Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. Atrakcją gali finałowej była prezentacja kostiumów filmowych zarówno w fazie szkiców jak i kostiumów wykonanych. Dopełnieniem całości było omówienie wyników w kategorii fotoreportażu filmowego- nagrodzeni twórcy wykazali się znajomością warsztatu fotograficznego i umiejętnością opowiadania fabuły przy pomocy statycznego obrazu.

Ilość i różnorodność nadesłanych prac konkursowych dostarczyła jurorom wiele emocji i oczywi-ście żmudnej pracy. Tę grupę profesjonalistów i sympatyków przeglądu tworzyli: Ewa Sałużanka i Ryszard Czernow – wykładowcy Wydziału RTV Uniwersytetu Śląskiego, Elżbieta Omelan i Edyta Kaszyca- filmoznawcy z Pracowni Medialnej Pałacu Młodzieży w Katowicach, Ewa Moroń- -teatrolog, znawca scenografii i kostiumologii, Antoni Kreis- artysta fotografik.

Warto nadmienić, że wszyscy laureaci, oprócz dyplomów uznania, otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez w większości stałych już przyjaciół „Wylęgarni”: Urząd Miasta Jaworzna(Biuro Promocji i Informacji oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu), PZU Oddział w Jaworznie, Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej w Katowicach, Instytucję Filmową Silesia-Film w Katowicach, Radę Rodziców III LO w Jaworznie oraz Hurtownię „Centor” w Jaworznie. Hojność i przychylność sponsorów spowodowała, że gala finałowa była atrakcyjna dla uczestników i zakończyła się spotkaniem przy kawie i ciastku.

Gościnne progi Teatru Sztuk w Jaworznie, gdzie odbywała się gala finałowa, przyjęły wielu zaproszonych gości, w tym wiceprezydenta miasta p. Tadeusza Kaczmarka, który w końcowym przemówieniu wysoko ocenił konkurs i pogratulował organizatorom ciekawego przedsięwzięcia.

Refleksji, jakie nasuwają się po tegorocznej edycji „Wylęgarni” jest wiele. Po pierwsze, należy docenić kreatywność młodzieży i zainteresowanie, nie tak przecież powszechnie znaną, sztuką filmową. Ukłon należy skierować także do nauczycieli, którzy mimo wielu zawodowych obowiązków znajdują jeszcze czas na skuteczne motywowanie uczniów do dodatkowych działań. Istnieją instytucje i ludzie dostrzegający ciekawe pomysły i pomagający w ich realizacji.

W końcu „Wylęgarnia”, która jest pomysłem uczniów i nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie, stała się propagatorem sztuki filmowej, działaniem promującym miasto oraz dowodem na bardzo efektywne współdziałanie placówek kulturalno-oświatowych. To przecież dzięki współpracy III Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie i Teatru Sztuk tegoroczna edycja „Wylęgarni” nabrała barw i specyficznego klimatu.

drukuj