W dniach od 16 do 18 września klasa II d z III Liceum Ogólnokształcącego, wyjechała na trzydniowe warsztaty ekologiczne do Olsztyna koło Częstochowy. Troskliwą opiekę nad licealistami z Jaworzna sprawowały nauczycielki biologii: Małgorzata Żmuda i Dorota Szczyrzyca. Edukacja ekologiczna prowadzona jest w III LO przez cały rok, nie tylko okazjonalnie z okazji Dnia Ziemi czy sprzątania świata.

Uczestnicy wyjazdu zakwaterowani byli w nowootwartym Hotelu Jurajskim w Olsztynie koło Częstochowy. Program warsztatów był bogaty i urozmaicony z racji jego naukowego charakteru. Był czas na piesze wycieczki po jurajskich szlakach, które wiodły przez kamieniołom, kilka okolicznych jaskiń oraz piękne lasy i łąki, gdzie uczestnicy warsztatów mogli zebrać wyjątkowe okazy skał oraz roślin  flory jesiennej do przygotowywanego zielnika. Uczniowie badali jakość wody w pobliskim zbiorniku wodnym na podstawie analizy chemicznej i bioindykatorów.  Przez kolejne dni trwały zajęcia warsztatowe związane z poznawaniem środowiska naturalnego w okolicach urokliwych ruin zamku w Olsztynie oraz Złotym Potoku. Zajęcia warsztatowe na terenie hotelu odbywały się w drugim dniu, kiedy kapryśna pogoda uniemożliwiała wyjście w plener, wtedy to uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat walorów przyrodniczo-geograficznych, historii naturalnej i etnografii Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Swoją kreatywnością uczestnicy warsztatów mogli wykazać się uczestnicząc w konkursach i zgadywankach dotyczących zwiedzanego regionu. Oprócz zajęć merytorycznych organizatorzy zadbali o integrację i wypoczynek. Pierwszy dzień wycieczki zakończył się dyskoteką, a drugi – pieczeniem kiełbasek. Uczniowie zadowoleni i pełni wrażeń powrócili w godzinach popołudniowych do Jaworzna.
[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”117541292697326702910″ ualb=”5930229930232373201″ imgl=”fancybox” style=”gallery” row=”10″ grwidth=”800″ grheight=”600″ size=”400″ num=”30″ shadow=”1″ border=”1″ highlight=”1″ curve=”1″ align=”center” max=”100″]

drukuj