Uniwersytet Śląski Młodzieży

Z kolejnymi warsztatami w ramach Projektu „Uniwersytet Śląski Młodzieży – nauka a problemy współczesnego świata” przybyły do nas dr Natalia Stępień – Lampa i dr Marcela Gruszczyk. Tematami spotkań, w których udział wzięli uczniowie klas drugich i pierwszych były: „Zjawisko ubóstwa i jego naukowa percepcja” oraz „Wybrane ziemskie rekordy”.

drukuj