Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie „Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu” to projekt społeczny skierowany do młodzieży w wieku 15-19 lat. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest wsparcie młodych ludzi w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy, zgodnych z Europejską klasyfikacją umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO). W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w nieodpłatnych warsztatach rozwijających kluczowe kompetencje, potrzebne i wymagane przez pracodawców. Wśród nich znalazły się umiejętności miękkie, interpersonalne czy osobiste, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia komunikatywności (komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wyrażania emocji) i wrażliwości społecznej. Z pomocą mentorów i opiekunów, młodzież biorąca udział w projekcie, stworzy swój autorski projekt na rzecz społeczności lokalnej, pracując w charakterze wolontariuszy organizacji pozarządowych. Pozwoli to uczestnikom wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce, zwiększając tym samym ich zainteresowanie i zaangażowanie w sprawy społeczne.

Zrealizowane pomysły będą miały wymierną korzyść dla lokalnej społeczności, ponieważ będą odpowiedzią na jej realne problemy i potrzeby. Zajęcia odbywać się będą w małych 8-osobowych grupach, w wymiarze ok. 90 godzin podzielonych na bloki 3-4 godzinne, a każdy z uczestników zostanie objęty indywidualnym planem działania oraz wsparciem psychologa. W trakcie trwania projektu, zorganizowane zostaną również Targi Organizacji Pozarządowych.

Korzyści dla uczestników:

 • udział w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach,
 • zdobycie i doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych atrakcyjnych dla pracodawców,
 • zdobycie doświadczenia w pracy projektowej,
 • wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce podczas realizacji projektu społecznego.

Programy szkoleń w ramach projektu Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu powstają w oparciu o europejską klasyfikację umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO), będącą częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji ESCO określono i uszeregowano umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia.

Projekt ma na celu wsparcie młodzieży w zdobywaniu i doskonaleniu kompetencji społecznych, komunikacyjnych i osobistych. Jest to szereg istotnych kompetencji wymaganych przez pracodawców, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy czy stanowiska. Szkolenia warsztatowe odbywają się w 8-osobowych grupach (ok. 45 h).

Podczas trwania projektu, uczestnik będzie miał okazję poznać lepiej samego siebie, zastanowić się nad swoimi wartościami, poznać innych uczestników projektu i wejść z nimi w interakcje w poszukiwaniu cech wspólnych.

Podczas warsztatów kompetencji społecznych i komunikacyjnych, uczestnik dowie się jak:

 • wykorzystywać tajniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • zrobić dobre pierwsze wrażenie,
 • przekonać innych do swojego pomysłu,
 • mówić i przyjmować komplementy,
 • mówić by nas słuchano,
 • być dobrym rozmówcą,
 • komunikować się w środowisku międzykulturowym.
drukuj