Od 23 do 28 marca 2015 r. profesor Celina Jadamus – Niesyto przebywała w Kornwalii. Wzięła udział jako jedyna osoba z województwa śląskiego i jedyna nauczycielka w wyjeździe studyjnym wraz z grupą samorządowców z całej Polski. W wyjeździe, który był wyróżnieniem udział wzięło 16 uczestników projektu DOKLIP, dwóch pracowników InE (Prezes Markus Tornberg i Wiceprezes Wojciech Szymalski), jeden przedstawiciel ZPP oraz tłumacz. Zorganizowała go Fundacja „ Instytut na rzecz Ekorozwoju” (InE), Związek Powiatów Polskich (ZPP) oraz Community Energy Plus (CEP). Tygodniowy wyjazd był elementem projektu Dobry Klimat dla Powiatów realizowanego przez w/w organizacje. Celem wyjazdu było zapoznanie się z doświadczeniami regionu Kornwalii w rozwoju energetyki niskowęglowej. Zdobyta podczas pobytu wiedza ma być ukoronowaniem działań edukacyjnych realizowanych w trakcie projektu.

Program wyjazdu przewidywał:

  1. wizyty w instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych, spotkania z ekspertami i przedstawicielami instytucji aktywnych w zakresie ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian,
  2. wizytacje instalacji związanych z działaniami chroniącymi klimat lub służącymi adaptacji do jego zmian i tworzącymi warunki do ograniczenia emisji CO2,
  3. prezentacje własne partnera lub zatrudnianych przez niego ekspertów dotyczące dobrych praktyk w zakresie ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian zrealizowanych w Kornwalii.

W poniedziałek z lotniska Heathrow uczestnicy zostali przewiezieni autokarem do hotelu w malowniczym miasteczku Newquay. Następnego dnia miała miejsce wizyta w Environment & Sustainability Institute na Uniwersytecie Exeter, gdzie przedstawiono kluczowe projekty badawcze. Później wizyta w siedzibie Rady Kornwalii – prezentacja gospodarzy i Community Energy Plus.

Tematem rozmów było ubóstwo energetyczne i działania prowadzące do łagodzenia jego skutków w Kornwalii. Przedstawiono dwa duże projekty, których celem jest walka z ubóstwem energetycznym i poprawa zdrowia ludzi mieszkających w nieogrzewanych domach : „Winter Wellbeing Programme” i „Boilers on Prescription”. Projekty te były prezentowane z perspektywy partnerstwa. Kolejno omawiano zagadnienia dotyczące energii odnawialnej z perspektywy planowania przez władze publiczne i programy zrównoważonej energii prowadzone przez Radę Kornwalii.

W środę uczestnicy przebywali w Goonhilly Downs – na farmie solarnej i wiatrowej, które są dobrym przykładem wykorzystania funduszy gminnych. Claudia Richard, REG Windpower mówiła o funduszach, które zapewniają bezpośrednie korzyści dla lokalnej społeczności. dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Po południu udano się Boscastle by zapoznać się z system ochrony przeciwpowodziowej.

(Boscastle, miejscowość rybacka, która została ok 11 lat temu zniszczona przez powódź, zalana przez 2,000,000 ton wody).

Celem wycieczki było zobaczenie zabezpieczeń przeciwpowodziowych wykonanych przez Agencję Ochrony Środowiska. Poinformowano o działaniach, mających na celu zwiększenie wśród mieszkańców świadomości ryzyka powodzi oraz działań związanych z wprowadzeniem alertów pogodowych.
Oprowadzającymi byli:

Andrew Houghton, Joe Parish, Agencja Ochrony Środowiska

Martyn Alvey, , Rada Kornwalii.

Luci Isaacson, przewodniczący Forum Przeciwpowodziowego (CCFF).

Charles Richards, członek   komitetu zarządzającego CCFF

Czwartek przyniósł nowe doświadczenia – obecność w Falmouth – Wave Hub, przybrzeżnej stacji doświadczalnej wykorzystującej energię z morskich fal.

Jest to sektor energii odnawialnej ze środowiska morskiego w Kornwalii, A&P Falmouth.

Tam miało miejsce kilka prezentacji. Teren jest usytuowany w porcie Falmouth, co sprzyja   testowaniu prototypów i urządzeń uzyskiwania energii z fal morskich. Stwarza to możliwość

wykorzystania przez biznes szans rozwoju nowych usług w zakresie energii odnawialnej ze środowiska morskiego. Nastąpiło także zwiedzanie Dynamic Marine Component Test Facility (DMaC) na terenie portu.

Kolejny przystanek na trasie to Low Carbon Ladock –   przykład funkcjonowania niskowęglowej społeczności. Tam na nieformalnym spotkaniu podczas lunchu z członkami Ladock Transition Group toczyły rozmowy o ich projekcie zrównoważonej energii. Neil Farrington, Kierownik projektu CEP przedstawił zakres udzielanej przez CEP pomocy dla społeczności lokalnych we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju w Kornwalii, po czym nastąpiła wizyta w Ladock Arms (beneficjenta projektu Low Carbon Ladock ). Etapem kończącym ten dzień była wizyta w biogazowni.

Ostatni dzień pobytu upłynął na zwiedzaniu Eden Project – ogródu botanicznego. Po prezentacji zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju, udano się z przewodnikiem po najważniejszych miejscach Eden Project. W godzinach popołudniowych grupę z Polski goszczono w BRE National Solar Centre – Narodowym Centrum Energii Słonecznej

Tam podczas prezentacji Jonny`ego Williamsa, dyrektora BRE National Solar Centre przedstawiono działalność BRE w południowo – zachodniej Anglii.

Sobota to czas powrotu do kraju. Na pewno dla każdego uczestnika była to niesamowita przygoda, sposobność do poznania wielu ciekawych ludzi i zdobycia cennych doświadczeń.

galeria …

                                                                                              Celina Jadamus-Niesyto

drukuj