W dniu 17 stycznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie przy ulicy Towarowej 61 odbyła się uroczystość otwarcia gabinetu terapeutycznego EEG Biofeedback.

Na zaproszenie pani Dyrektor Marty Figury przybyło wielu gości: wice Prezydent Jaworzna Tadeusz Kaczmarek, Bogusława Śledzińska – Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych, Zbigniew Mika – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Wioletta Sztukowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Maria Materla – Pełnomocmnik ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele Związków Zawodowych – ZNP Halina Stachańczyk i Solidarności Maciej Brül, pedagodzy z zaproszonych szkół, przedstawiciele Rady Rodziców ZSO i rodzice uczniów.

Pan Prezydent wraz z Dyrektorem ZSO wspólnie dokonali symbolicznego otwarcia gabinetu poprzez uroczyste przecięcie wstęgi. Zakup aparatury i zorganizowanie profesjonalnie wyposażonego gabinetu  możliwe było dzięki staraniom i pozyskaniu środków przez Dyrektora ZSO oraz hojnosci wszystkich tych, którzy przekazali 1% podatku na potrzeby szkoły.

Metoda terapeutyczna EEG Biofeedback oparta jest na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Jej założeniem jest usprawnienie i optymalizacja funkcjonowania mózgu. Istota treningu to modelowanie takiego stanu umysłu aby po odpowiedniej ilości sesji treningowych utworzyć utrwalony, oczekiwany wzorzec fal mózgowych, by ten pracował wydajniej, szybciej, efektywniej. Terapia przeznaczona jest dla uczniów gimnazjum oraz liceum ZSO, w szczególności dla tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jej zastosowanie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ma szeroki zakres, m.in. trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia), nadpobudliwość, problemy poznawcze. Metoda terapeutyczna korzystnie wpływa na potencjał umysłowy, poprawę koncentracji, uwagi, szybkość uczenia się.

Zarówno Rada Pedagogiczna ZSO, Dyrekcja oraz rodzice uczniów są przekonani o słuszności nabycia i korzystania z tego typu najnowszej aparatury, aby w jeszcze większym stopniu móc służyć pomocą i profesjonalizmem swoim podopiecznym.

 

[print_gllr id=464]

 

drukuj