Zbliża się powoli termin (do 28 lutego) składania prac konkursowych na VII Ogólnopolski Międzyszkolny Przegląd Filmowy „Wylęgarnia”. Z przyjemnością informujemy, że patronat honorowy nad konkursem potwierdzili Śląski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Jaworzna, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, a rolę partnera będzie pełniła Instytucja Filmowa Silesia-Film w Katowicach.

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że patronem honorowym konkursu będzie od tej edycji Ministerstwo Edukacji Narodowej. To wielki sukces szkoły i ogromna nobilitacja „Wylęgarni”. Mamy nadzieję, że informacja ta jeszcze bardziej zmobilizuje młodzież do udziału w przeglądzie. Zapraszamy i czekamy na prace konkursowe.

Przypominamy, że szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronach internetowych organizatorów.

                                                                                                               koordynator przeglądu

                                                                                                              mgr Celina Waśko

drukuj