III Liceum Ogólnokształcące oprócz prowadzonej działalności edukacyjnej aktywnie współpracuje z wieloma organizacjami. Jedną z nich jest stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju (ECID) działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W dniach 1-7 października odbyła się  międzynarodowa wymiana młodzieży będąca zwieńczeniem projektu „Walk of Life”, zorganizowanego w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

„Młodzież w działaniu” to program finansowany ze środków Komisji Europejskiej, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki tej inicjatywie młodzi ludzie w wieku od 13 do 30 lat mają szansę by w wielokulturowym oraz międzynarodowym środowisku, rozwijać umiejętności, realizować swoje pasje oraz zdobywać nowe doświadczenia.

Pomysł na współpracę III LO w Jaworznie z ECID-em narodził się w trakcie jednej z lekcji Podstaw Przedsiębiorczości, na którą zostali zaproszeni studenci z tej organizacji. Zajęcia prowadzone przez członków stowarzyszenia miały na celu promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Oprócz ćwiczeń wzmagających kreatywność oraz edukacyjnej gry „Cash Flow”, istotnym elementem lekcji była jej ewaluacja. Każdy miał czas, aby powiedzieć, co mu się podobało, co chciałby zmienić  oraz czego się nauczył w czasie trwania zajęć. Tak narodził się pomysł na wspólną realizację projektu w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Wspólne spotkania, burza mózgów, wiele godzin pracy oraz nieocenione zaangażowanie uczniów, dyrekcji III LO pani mgr inż. Marty Figury i szkolnego koordynatora projektu pani mgr inż. Małgorzaty Żmudy zaowocowały stworzeniem projektu wymiany międzynarodowej pod tytułem „Walk of Life”.

Do udziału w projekcie zostały zaproszone organizacje młodzieżowe z Chorwacji, Litwy, Słowenii oraz Rumunii. W sumie 37 młodych ludzi, przedstawicieli różnych kultur, brało udział we wspólnej inicjatywie ECID-u i jaworznickiego liceum. Najważniejszym celem projektu było promowanie postawy przedsiębiorczej oraz rozwijanie inteligencji finansowej wśród młodych ludzi. Głównym punktem projektu była wymiana, która miała miejsce w Poroninie. W trakcie trwania wymiany, zajęcia oraz warsztaty były realizowanie zgodnie z ideą edukacji pozaformalnej. Nauka poprzez zabawę, wspólne przygotowywanie warsztatów, praca w zespołach czy udział w debacie oksfordzkiej w znacznym stopniu ułatwiły realizację celów projektu. „Name games” oraz „Icebreakers” pozwoliły wszystkim lepiej się poznać  oraz znacznie ułatwiły komunikację wśród uczestników, prowadzoną wyłącznie w języku angielskim. W czasie wymiany duży nacisk został położony na pracę w międzynarodowych zespołach. W oparciu o zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności każdy zespół miał za zadanie opracowanie oraz jak najbardziej pomysłowe zaprezentowanie swojego unikalnego produktu lub usługi. Najlepsze pomysły zostały wyłonione w trakcie głosowania. Miłym akcentem było spotkanie z młodym przedsiębiorcą, który opowiedział o wadach i zaletach prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz o tym, jak życiowa pasja może stać się inspiracją to prowadzenia własnego biznesu.

Jednym z istotnych elementów projektu była integracja międzykulturowa, przełamywanie barier oraz walka ze stereotypami. Każdego dnia po zakończeniu warsztatów, wieczorami, odbywały się wieczory narodowe, w czasie których każdy z krajów,  prezentował swoją historię i kulturę. W tym czasie uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję, aby bliżej poznać kuchnię, warunki życia oraz tańce i tradycje innych krajów.

Na zakończenie projektu każdy z uczestników otrzymał certyfikat Youth Pass, który posłuży do potwierdzenia umiejętności zdobytych w czasie trwania projektu. Z pewnością dla wielu beneficjentów programu będzie on przydatnym dokumentem, który w przyszłości mogą dołączyć do swojego CV.

„Młodzież w działaniu” to program dający okazję do zdobycia nowych umiejętności, które mogą okazać się przydatne na wymagającym rynku pracy, a jednocześnie połączyć to z poznawaniem innych kultur oraz pogłębianiem świadomości europejskiej. Dobrze, że w naszym mieście jest szkoła, która potrafi nawiązać współpracę z tak wartościową organizacją jak Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju oraz daje swoim uczniom szansę na lepszy start w dorosłe życie.

zobacz zdjęcia …

Tymoteusz Odrzywolski (III LO)

Jakub Żmuda (ECID)

drukuj