Licealiści

We wtorek 28 marca klasa 2a z naszego liceum uczestniczyła w seminarium organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaworznie dla klas drugich liceów ogólnokształcących w mieście.

Dla młodzieży  przygotowano spotkanie z panią  Małgorzatą Chatys – psycholog z Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego na temat kształtowania wizerunku osobistego, budowania własnej marki oraz spotkania z przedstawicielami  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie na temat przygotowania do matury z przedmiotów obowiązkowych. O kluczowej umiejętności, jaką jest na maturze z języka polskiego argumentowanie, mówiła pani Anna Krasuska, na temat umiejętności językowych z języków nowożytnych pani Aleksandra Bartmańska, a o strategii rozwiązywania zadań na egzaminie maturalnym z matematyki pani Aneta Zawada.

Celem seminarium było kształtowanie u młodzieży właściwej postawy życiowej pobudzającej do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój i samorealizację oraz zainspirowanie do dbałości o własny wizerunek, jego kształtowanie, tak byśmy sami marką.

Licealiści

drukuj