Zajęcia

Lekcja wiedzy o społeczeństwie w klasie 1c i 1d. Przed uczniami śledztwo w celu rozwikłania zagadki, wspólna, detektywistyczna praca: KTO DOKONAŁ PRZESTĘPSTWA? W trakcie gry młodzież odkrywa jakie przekonania i wyobrażenia kryją się za ich wyborami i sposobem patrzenia na innych ludzi, myślenia o nich. Poszukują sprawcy przestępstwa. Na koniec zajęć prowadzący odkrywa kto nim był. Czy udało się poprawnie wytypować winnego? Gra „Na tropie uprzedzeń” stanowi świetne uzupełnienie tematyki zajęć z wiedzy o społeczeństwie dotyczących stereotypów, stygmatyzacji i wykluczenia społecznego. Zachęcamy wszystkich do zabawy. Grę można pobrać i wydrukować ze strony UM w Częstochowie.

drukuj