Komunikat

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na rok szkolny 2018/2019.

Dyrektor ZSO w Jaworznie – III Liceum Ogólnokształcącego informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Szkolnej Rady Uczniowskiej i Rady Rodziców ustalił dni 06.05.2019, 07.05.2019, 08.05.2019 wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019. Dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić opieki we wskazanych terminach Szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

drukuj