26 marca 2014 roku odbył się w III Liceum Ogólnokształcącym X Jubileuszowy Międzygimnazjalny Konkurs Języka Niemieckiego. W tym roku zadania konkursowe dotyczyły głównie znajomości  niemieckich czasowników.

W ciągu 10 lat w konkursie organizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące dla jaworznickich gimnazjalistów wzięło udział ponad 300 uczniów. Wielu z nich rozwijało swoje pasje językowe w klasach o profilu językowym w III Liceum Ogólnokształcącym. Przypomnijmy, tylko na terenie naszej szkoły funkcjonowały klasy, w których uczniowie mogli uczyć się języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i doskonalić język niemiecki podczas wyjazdów do Niemiec w ramach współpracy ze szkołami niemieckimi w Bochum, Kiel i Raisdorf czy też uczestnicząc w spotkaniach z interesującymi gośćmi z Niemiec w naszej szkole. Trudno się dziwić, że liczna grupa uczniów z naszej szkoły zdecydowała się studiować germanistykę i dzisiaj są nauczycielami języka niemieckiego.

W tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu wzięło udział 27 uczniów z siedmiu jaworznickich gimnazjów.

Swoich reprezentantów na konkurs zgłosiły: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 8, Gimnazjum nr 10 i Gimnazjum nr 11. Poziom gimnazjalistów był bardzo wyrównany i dlatego przyznano nagrody ex aequo:

I miejsce: Magdalena Koźmin – Gimnazjum nr 10 i Natalia Margielewska  – Gimnazjum nr 4

II miejsce: Aleksandra Kowal i Mateusz Krzyszkowski – Gimnazjum nr 4

III miejsce: Weronika Jochymek – Gimnazjum nr 8 i Maciej Radym  – Gimnazjum nr 3

Gimnazjaliści goszczący w III Liceum Ogólnokształcącym mieli okazję zwiedzić szkołę i zapoznać się z ofertą edukacyjną na nowy rok szkolny. Chwile relaksu zapewnił występ szkolnego kabaretu.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu oraz nauczycielom, którzy przygotowali ich do zmagań konkursowych!

Zapraszamy do III Liceum Ogólnokształcącego!

Organizatorzy konkursu: Barbara Badowska i Grażyna Gulik

drukuj