Jesienne chmury znów pędzi wiatr
W dalekie strony, w daleki świat.
Zielone drzewa, które chroniły nas,
W żółte kolory zamienił czas.

Tak zaczyna się piosenka Czerwonych Gitar „Barwy jesieni”. Ta pora roku obfituje w kolorystyczną metamorfozę, która dokonuje się z wolna, a liście przechodzą od najdelikatniejszych do najbardziej soczystych odcieni. Najpierw zaczynają żółknąć i brązowieć pojedyncze drzewa, a później cale ich kępy. Jakże piękny jest park jesienią! Jaka piękna jest złota polska jesień!

I na naszym szkolnym podwórku widać zmiany. Pewnie wielu z was zadaje sobie pytanie, co jest ich powodem. Otóż, przyznano nam, szkole dotacje w wysokości 4 000 złotych przez Fundację Ekologiczną „Silesia” z Katowic oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach akcji Fundacji Ekologicznej „Silesia”, „Posadź swoje drzewko – edycja jesień 2015”.

Dzięki temu możliwe było posadzenie 120 drzewek i 175 krzewów! Imponująca suma!

Ogromnie cieszymy się, że zakwalifikowano nas do udziału w akcji. Dzięki otrzymanym funduszom zmieniliśmy wygląd terenu przyszkolnego. Traktujemy to również jako jeden z projektów w zakresie edukacji ekologicznej i  na rzecz zrównoważonego rozwoju docierających do szerokiego kręgu odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia – uczniów naszej szkoły.

Mając w posiadaniu posadzone gatunki roślin będzie możliwe przeprowadzenie lekcji biologii w terenie.

Z Fundacją Ekologiczną „Silesia” jesteśmy związani już kilkanaście lat. To dzięki niej w szkolnych pracowniach lekcyjnych mamy mikroskopy z kamerą, a nasza biblioteka posiada dary w postaci ok. 100 pozycji książkowych. Wspomnę także o ufundowaniu wielu nagród książkowych dla zwycięzców szkolnych konkursów ekologicznych.

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej oraz edukacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju  i  budowy społeczeństwa obywatelskiego, zaś celem pomocniczym: stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności.

Szkoła kształtuje postawy ekologiczne wśród młodzieży. Uczniowie biorą udział w warsztatach ekologicznych i konkursach, także ogólnopolskich. W konkursach Fundacji Ekologicznej „Silesia” „Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo-wychowawczych województwa śląskiego” III LO zdobyło:

  • Wyróżnienie w 2009 r.
  • Wyróżnienie w 2007 r.
  • Wyróżnienie w 2005 r.
  • Nagrodę Główną w 2004 r.
  • Wyróżnienie w 2003 r.
  • Nagrodę Główną w 2002 r.

Oprócz tego placówka uczestniczy w różnych działaniach ekologicznych.

                                                                                              Celina Jadamus-Niesyto

drukuj