I miejsce w Konkursie Wojewódzkim

W środę 07 marca 2018 roku Aleksandra Guja z klasy pierwszej liceum, wywalczyła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie na Prezentację Multimedialną „Motywy literackie”, organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Kamili Skolimowskiej w Bytomiu.

Ola wybrała spośród zaproponowanych motywów – cierpienie.  Zebrała obszerny materiał, co pozwoliło na mądrą selekcję i odpowiedni układ tekstów kultury do konkursu. Ustaliła, na co położyć nacisk podczas tworzenia pracy konkursowej, by zmieścić się w nieprzekraczalnej ilości slajdów oraz w jaki  sposób wywrzeć wysokie wrażenie przed Jury konkursowym, podczas 10 minutowej mowy. To spowodowało, że ciężka i twórcza praca, zaowocowała jej kolejnym sukcesem!

Cieszymy się i gratulujemy!

txt, foto.: R. Koczur

drukuj