Quiz “Zostań Cyberbezpiecznikiem” jest skierowany do szerokiej grupy użytkowników Internetu. Ma na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy związanej z bezpieczeństwem komputerowym i teleinformatycznym. Pytania zawarte w quizie weryfikują znajomość zagadnień poruszanych na łamach polskiej wersji biuletynu “OUCH!”, wydawanego co miesiąc przez Instytut SANS i CERT Polska. Tematyka biuletynu porusza kwestie związane z codziennym korzystaniem z komputera, Internetu oraz technologii komunikacyjnych.

W magazynie poruszane są między innymi kwestie związane z bezpiecznym korzystaniem z sieci WiFi, zabezpieczaniem przed utratą danych, czy bezpiecznym korzystaniem z portali społecznościowych. Quiz, poza weryfikacją posiadanej wiedzy, ma także walory edukacyjne, gdyż każde z pytań jest skomentowane przez eksperta i odsyła do źródeł, które w przystępnej formie wprowadzają w tematykę pytania.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zabawie!

drukuj