Zbliża się Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), który w tym roku będzie obchodzony 5 lutego, już po raz 15 w Polsce.

DBI, którego głównym przesłaniem jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci, powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i od 2004 r. angażuje coraz więcej państw, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

Co roku organizatorzy DBI starają się przybliżać dzieciom i młodzieży, a także rodzicom oraz nauczycielom zagrożenia związane z siecią Internet i sposoby bezpiecznego i konstruktywnego korzystania z zasobów sieci Internet.

W tym roku, przez hasło „Działajmy razem!”, zwracamy szczególną uwagę na potrzebę współpracy i powszechnego zaangażowania rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów, decydentów, dostawców treści i usług internetowych w działania podnoszące poziom bezpieczeństwa on-line dzieci i młodzieży. Należy tu podkreślić, iż przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe treści w sieci, wymaga zarówno profesjonalnego zaangażowania specjalistów z różnych sektorów i branż IT, jak i uważnego kontaktu z dzieckiem rodziców, nauczycieli i innych bliskich mu osób.

Przez inicjatywę DBI kolejny raz przypominamy o tym, że cyfrowe bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą. W zasadzie każdy wie, że to głównie od nas dorosłych zależy, w jaki sposób dzieci i młodzież będą wykorzystywały zasoby sieci Internet, teraz i w przyszłości. Ale tego, jak w praktyce mamy postępować, nie zawsze wiemy tak dobrze. Współdziałanie, które jest promowane przez inicjatywę DBI, polega między innymi na tym, aby rodzice, nauczyciele inni dorośli internauci, mówili jednym głosem w kontekście zagrożeń, ale też dawali dzieciom i młodzieży dobry przykład własnym zachowaniem oraz żeby życzliwie wspierali młodych ludzi na każdym etapie ich cyfrowej edukacji.

Zapraszamy nauczycieli po materiały edukacyjne na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

drukuj