Świadectwo

4 lipca 2019r. prosimy o zgłoszenie się do III LO – II piętro, po odbiór świadectwa dojrzałości w kolejności:

  • klasa 3A 13:00;
  • klasa 3B 14:00;
  • klasa 3C 14:30;
  • klasa 3D 15:00.

Przy odbiorze świadectwa dojrzałości konieczny jest dowód osobisty.

Osoba upoważniona do odbioru świadectwa oprócz upoważnienia musi okazać się swoim dowodem tożsamości.

Po otrzymaniu świadectwa sprawdź czy nie zawiera błędów. O pomyłkach niezwłocznie poinformuj wicedyrektora lub sekretariat.

drukuj