Świadectwo

3 lipca 2018 r. prosimy o zgłoszenie się do III LO II piętro po odbiór świadectwa dojrzałości w kolejności:

  • klasa A – 13:00
  • klasa B – 14:00
  • klasa C – 14.30
  • klasa D – 15:00

Przy odbiorze świadectwa dojrzałości konieczny jest dowód osobisty.

Osoba upoważniona do odbioru świadectwa oprócz upoważnienia musi okazać się swoim dowodem tożsamości.

Po otrzymaniu świadectwa sprawdź czy nie zawiera błędów. O pomyłkach niezwłocznie poinformuj wicedyrektora lub sekretariat.

Jeśli chcesz dokonać wglądu do swojego arkusza egzaminacyjnego, możesz tego dokonać. Wejdź na stronę internetową OKE i sprawdź procedurę w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018.

drukuj