naszej szkole prowadzone są treningi EEG Biofeedback.


Trening taki wykorzystywany jest z powodzeniem w edukacji, zwłaszcza u uczniów z trudnościami szkolnymi typu:

  • zaburzenia koncentracji uwagi
  • zaburzenia pamięci i spostrzegania zaburzenia mowy
  • dysleksja
  • ADHD
  • nerwice, stres
  • niepokój psychoruchowy
  • zaburzona samoocena dziecka.


Treningi EEG Biofeedback w szkole szczególnie wykorzystywane będą w celu usprawnienia koncentracji uwagi, spostrzegania, pamięci ucznia jak i jego tempa pracy. 

Mają także za zadanie wyeliminować stres szkolny i zminimalizować niepożądane zachowania uczniów.
Biofeedback ma wspomóc rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny ucznia.

Wymagane dokumenty dotyczące udziału w treningach:

– zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii Biofeedback oraz wynik badania EEG,
– zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach.

O przyjęciu na treningi decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane są przez trenerów. 

 

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów EEG Biofeedback – mgr Angelikę Lelek i mgr Joannę Wyżlic.

 

Regulamin Pracowni EEG Biofeedback

drukuj