Olimpiada bibliologiczna informatologiczna

Zapraszamy do zapoznania się z tematami ogłoszonymi dla 1. etapu przez Komitet Główny Olimpiady Bibliologicznej. Spośród 3 tematów uczeń wybiera jeden, a następnie przygotowuje esej na jego temat i przedstawia Komisji Szkolnej.

Tematy 1. etapu V edycji Olimpiady

  1. Społeczeństwo idealne? Rozważania “za” i “przeciw” insprowane książką Aldous’a Huxley’a “Nowy wspaniały świat”.
  2. Wizje bibliotek w literaturze pięknej – moje odkrycia.
  3. Informatologia jako dyscyplina naukowa czasów współczesnych.

Więcej informacji w bibliotece szkolnej ZSO i na stronie www.

Zapraszamy!

drukuj