Warsztaty prawnicze

Taką nazwę nosiły warsztaty prawnicze, w których wzięła udział młodzież klas dziennikarskich naszego liceum.

Warsztaty prawnicze

Do udziału w warsztatach zostaliśmy zaproszeni przez Pałac Młodzieży w Katowicach, który współpracując z Śląskim Oddziałem Stowarzyszenia Sędziów Polskich INSTITUTA wyszedł z taką inicjatywą do zaprzyjaźnionych szkół. Zachętą do uczestnictwa w zajęciach była nie tylko interesująca tematyka, ale też możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w warsztatach.

Aby uzyskać takie zaświadczenie należało wziąć udział w cyklu 5 spotkań w terminie od 11 stycznia do 12 lutego b. r. Warto nadmienić, że zajęcia te odbywały się w godzinach popołudniowych, a udział młodzieży był konsekwencją ich dobrowolnego wyboru. Cotygodniowe warsztaty z prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, internetowego i prawa pracy prowadzone przez sędziów okazały się dla młodzieży bardzo atrakcyjne – budziły emocje, prowokowały do komentarzy i zadawania pytań.

Owocem tych spotkań są nie tylko otrzymane na ostatnich zajęciach certyfikaty, ale także książki o wymownym tytule Lex bez łez powstałe z inicjatywy i pod kierownictwem wspomnianego już Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich INSTITUTA.

Udział młodzieży w tym projekcie jest zwiastunem zajęć, jakie nasze liceum zamierza wprowadzić od następnego roku szkolnego w klasach dziennikarskich, gdzie zajęcia będą wzbogacone o elementy prawa.

drukuj