Miło nam poinformować, że III Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie wygrało w naszym plebiscycie na najlepszą szkołę ponadgimnazjalną w naszym mieście. III LO zdobyło 10136 głosów Internautów. Pokonało osiem innych szkół biorących udział w plebiscycie. Nagrodą dla zwycięzcy jest artykuł na łamach naszego tygodnika. III LO w Jaworznie razem z Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi wchodzą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie. Obie placówki doskonale się uzupełniają, proponując kształcenie w ramach oddziałów integracyjnych, dwujęzycznych i innych, dzięki czemu ich absolwenci mają możliwość kontynuacji nauki według swoich predyspozycji i zainteresowań.

Najlepsza szkoła ponadgimnazjalna w Jaworznie – ZSO III Liceum Ogólnokształcące (III LO w Jaworznie)
www.lo3.jaworzno.edu.pl

III Liceum Ogólnokształcące razem z Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie. Obie placówki doskonale się uzupełniają, proponując kształcenie w ramach oddziałów integracyjnych, dwujęzycznych i innych, dzięki czemu ich absolwenci mają możliwość kontynuacji nauki według swoich predyspozycji i zainteresowań.

1. Jak do nas trafić? Opis szkoły.

Okazały budynek szkoły znajduje się na Osiedlu Podłęże, w centrum miasta, z dogodnym dojazdem zarówno od strony Mysłowic i Katowic, jak i od Chrzanowa. Szkoła jest znakomicie dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych: winda, podjazdy, pracownia terapii Biofeedback. W budynku ZSO znajdują się świetlica i stołówka, oferujące codziennie smaczne śniadania i obiady, przyrządzane we własnej kuchni.

Doskonale wyposażone Centrum Multimedialne zapewnia stały dostęp do ciekawych lektur i daje możliwość pracy z wykorzystaniem Internetu. Szkoła posiada znakomite zaplecze sportowe: duże boisko lekkoatletyczne, boisko do gier zespołowych, dwie sale gimnastyczne, siłownię, salę do tenisa stołowego, sportowe atrium. Ciekawe wydarzenia kulturalne realizowane są w małej sali teatralnej. W III Liceum funkcjonuje też Studio Mediów Szkolnych, wyposażone w sprzęt radiowo-telewizyjny.
Nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie, służą wysokiej jakości kształcenia.

2. Co nas wyróżnia?

III LO jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną w Jaworznie, w której funkcjonują oddziały dwujęzyczne i integracyjne. Propozycja edukacyjna szkoły jest bardzo szeroka – funkcjonują tu grupy: matematyczno-fizyczno-informatyczna, ekonomiczna, biologiczno-chemiczna (pedagogiczna), dziennikarsko-filmowa, artystyczna, dwujęzyczna. Kształcenie w ramach każdej z grup wzbogacone jest o szeroką gamę zajęć profilowych i dodatkowych, realizowanych według programów własnych nauczycieli („Dziennikarstwo i film”, „Podstawy pedagogiki i psychologii”, „Sztuki wizualne”) lub modyfikacji programowych („Rachunek różniczkowy i całkowy”, „Chemia kosmetyczna”, „Kultura i literatura Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych”, „Język angielski w biznesie”, „Geografia turystyczna”).

Wynikiem tego są wysokie wyniki uczniów na egzaminie maturalnym i osiągnięcia w konkursach – w gronie uczniów III LO są stypendyści Prezesa Rady Ministrów , stypendyści Prezydenta Miasta Jaworzna, laureaci olimpiad i konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich. Szkoła realizuje również projekty unijne („Partnerzy w nauce”, „Comenius”), programy międzynarodowe (AIESEC, Program Młodzież w działaniu ECID, International Masterclasses) i inne (Edukacja dla Przyszłości, Miłosz od nowa, WF z Klasą).

3. Z kim współpracujemy?

Działalność innowacyjna szkoły opiera się na współpracy z różnymi instytucjami kulturalno-oświatowymi. W związku z tym uczniowie III LO systematycznie uczestniczą w wykładach, warsztatach, wystawach, zajęciach laboratoryjnych i innych, proponowanych przez ośrodki dydaktyczne: Uniwersytet Śląski (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii), Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Katowicach, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, WSZOP w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Klasy artystyczne uczestniczą cyklicznie w lekcjach teatralnych w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, w Teatrze Sztuk w Jaworznie oraz w Dniach Otwartych PWST w Krakowie i Bytomiu, a klasy dziennikarsko-filmowe w zajęciach w Pałacu Młodzieży, w Centrum Sztuki Filmowej Silesia – Film w Katowicach oraz w Muzeum Miasta Jaworzna i Miejskiej Bibliotece Publicznej. III LO współpracuje też z Warszawską Szkołą Filmową B. Lindego i A. Ślesickiego. Uczniowie klas dwujęzycznych kształcą swoje umiejętności lingwistyczne w ramach zajęć w American Corner i British Council. Na koniec wspomnieć należy o działalności wolontariackiej liceum i współpracy klas pedagogicznych z jaworznickim Hospicjum Homo – Homini, Caritas w Sosnowcu czy Fundacją „Dziewczynka z Zapałkami”.

Współpraca z wszystkimi wymienionymi podmiotami służy pogłębianiu zainteresowań uczniów i niejednokrotnie skutkuje nowymi projektami i przedsięwzięciami, np. Międzyszkolny Przegląd Filmowy „Wylęgarnia”, działalność szkolnego radia Stress i gazety „Kontakt”, Święto Liczby Pi i Jaworznicki Konkurs Zadań Interdyscyplinarnych, Konkurs „Szkolny wynalazek” (opieka merytoryczna Pracowni Dydaktyki Fizyki UŚ), spektakle profilaktyczne, działalność szkolnej grupy teatralnej i szkolnej grupy tanecznej.

4. Czym możemy się pochwalić w tym roku?

III LO jest najbardziej rozwijającą się szkołą ponadgimnazjalną w Jaworznie. W tym roku szkolnym powstały tu oddziały dwujęzyczne, poszerzając kolejny raz ofertę edukacyjną liceum i miasta. Szkoła podjęła też współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym i przystąpiła do wspólnego projektu europejskiego obu placówek „Młodzież w działaniu”.

Ogólnopolski Międzyszkolny Przegląd Filmowy „Wylęgarnia” został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. III LO zostało uhonorowane przez Komisję Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Jaworznie tytułem „Szkoły Przyjaznej Artystycznie”, a przez Zarząd Szkolnego Związku Sportowego w Jaworznie tytułem „Najbardziej Usportowionej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Jaworznie”. W bieżącym roku szkolnym uczniowie III LO wzięli też udział w wielu konkursach, osiągając znakomite wyniki, również na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim. Nagrodą w jednym z konkursów jest wyjazd dwójki uczniów do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

5. Podróże kształcą

Tradycją III LO są wycieczki zagraniczne. Uczniowie liceum zwiedzili już Włochy, Francję, Belgię, Holandię, Luksemburg, a w tym roku wyjadą do Anglii i Szkocji. W ramach realizacji programów Comenius i Sokrates uczestnicy z III LO wraz z rówieśnikami z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Danii, Estonii i Czech wzięli udział w wymianie międzynarodowej.

Szkoła była też inicjatorem wyjazdów do Oxfordu, podczas których uczniowie uczestniczyli w Dniach Otwartych Uniwersytetu i zwiedzali Londyn. W liceum organizuje się też szereg wyjazdów integracyjnych, wycieczek jedno i kilkudniowych, także o charakterze naukowym. Wszystko to kolejny raz potwierdza atrakcyjność nauczania w szkole.

6. Gościliśmy u nas…

III LO jest szkołą otwartą, wielokrotnie gościli w niej znani ludzie ze świata nauki, kultury, a także politycy. Wśród najbardziej znanych gości wymienić należy wicemarszałka Sejmu RP Jana Króla, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, popularyzatora fizyki, kierownika Zakładu Dydaktyki Fizyki dr Jerzego Jarosza, dr hab. prof. UŚ Piotra Skubałę, reżysera Lecha Majewskiego, trenera NBA Dicka Helma, dziennikarza Bartosza Węglarczyka.

7. Nasi artyści

W III LO już od lat z powodzeniem funkcjonują klasy artystyczne, od dwóch lat z grupą do integracji. W ramach zajęć profilowych działają szkolne grupy: teatralna Metrampaż, taneczna i muzyczna. Uczniowie rozwijają swoje zdolności na terenie szkoły i poza nią, uczestnicząc w szeregu spotkań, spektakli i innych wydarzeń, proponowanych m.in. przez PWST w Krakowie.

Świadectwem nabytych umiejętności są ich liczne osiągnięcia, w tym udział w regionalnym projekcie liderskim „Korba”, działalność grupy filmowej „Kameralni”, autorski projekt reżyserski „Wariacje szekspirowskie”, spektakl profilaktyczny „Szachownica”, udział w programie „X Factor” i wiele innych konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich.

8. Jesteśmy najbardziej usportowioną szkołą w mieście

III LO uczestniczy w projekcie „WF z klasą”, a zajęcia sportowe organizowane w szkole sięgają wielu dyscyplin. Licealiści mają możliwość rozwijać swoje umiejętności narciarskie, łyżwiarskie, szkoła proponuje też zajęcia na siłowni, prowadzi sekcję aerobiku, nordic walking. Prężnie działają drużyny sportowe: piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, tenisa stołowego i lekkoatletyczna.

9. Ciekawostki z ostatnich imprez

W III LO od lat organizowane są imprezy, potwierdzające, że szkoła świetnie łączy naukę i zabawę. Niektóre z nich odnoszą się do konkretnych wydarzeń o charakterze społecznym (Światowy Dzień Walki z AIDS, Dzień Ziemi, „Pola nadziei”), część ma charakter naukowy (Święto Liczby Pi, konkursy przedmiotowe, Dzień Języków Obcych, 24-godzinny Maraton Językowy), niektóre sięgają do polskiej tradycji (kolędnicy zapustowi w Tłusty Czwartek, andrzejki), ale są też inne…(Otrzęsiny, Walentynki, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Otwarty, Flash Mob, dyskoteki szkolne).

Cała społeczność III LO zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 2 kwietnia 13.00-17.00.
Przyjdź i przekonaj się sam, że III LO jest najlepszą szkołą ponadgimnazjalną w Jaworznie!

źródło: http://jaworzno.naszemiasto.pl
drukuj