Kalendarium wydarzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących
III Liceum Ogólnokształcącym
na rok szkolny 2022/2023