Rada Rodziców III LO im. Orła Białego w Jaworznie 2019/2020

Przewodnicząca: Karolina Kuśnierczyk
Z-ca przewodniczącej: Katarzyna Żurawek
Sekretarz: Agnieszka Stósik – Góralczyk
Skarbnik: Izabela Zaroda

Komisja Rewizyjna:
Agnieszka Grygierzec
Bożena Gzil