KLASA  B2 – OGÓLNA

Przedmioty rozszerzone:
geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Inspirujemy uczniów i zarażamy ich entuzjazmem do odkrywania, poznawania otaczającego nas świata i odnajdywania w nim swojego miejsca.

Jeżeli lubisz podróże, interesuje Cię kultura i tradycje innych krajów, to ta klasa jest właśnie dla Ciebie! Proponujemy Ci ciekawy sposób zdobycia wiedzy geograficznej i społecznej, która pozwoli Ci zgłębić ekonomiczne problemy współczesnego świata, a także poznać niezwykłe miejsca.

Oferujemy:

 • rozwijanie swoich zainteresowań oraz pasji związanych z geografią, wiedzą o społeczeństwie,
 • naukę w małych grupach,
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie,
 • wysoki poziom nauczania,
 • efektywne przygotowanie do egzaminów maturalnych także w ramach fakultetów przedmiotowych,
 • zajęcia rozszerzające i wyrównujące wiedzę oraz umiejętności geograficzne, społeczne i językowe,
 • wyjazd do ekologicznych gospodarstw rolnych,
 • udział w Debatach Oksfordzkich,
 • udział w akcji MEN – Szkoła Pamięta,
 • udział w projektach i konkursach w zakresie wiedzy przedmiotowej organizowanych przez różne placówki naukowe, instytucje edukacyjne oraz stowarzyszenia i fundacje,
 • kształcenie umiejętności współpracy przy użyciu nowych mediów,
 • stosowanie aktywizujących metod i technik nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
 • zajęcia dotyczące budowania własnego wizerunku, analizy ról społecznych i zachowań ludzkich, mechanizmów wpływu społecznego i manipulacji, planowania czasu oraz zarządzania zespołem,
 • kształtowanie kreatywności i umiejętności zachowań przedsiębiorczych w różnych sferach życia,
 • współpracę z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach – wydziałem Nauk o Ziemi, Wydziałem Nauk Przyrodniczych,
 • udział w dniach otwartych w/w uczelni w ramach poznania specyfiki ich funkcjonowania i kierunków kształcenia,
 • uczestnictwo w projektach umożliwiających zdobycie doświadczenia,
 • uczestnictwo w ciekawych warsztatach, zajęciach terenowych, wyjazdach edukacyjnych i wycieczkach integrujących,
 • miłą, przyjazną atmosferę na zajęciach.

Szkoła oferuje:

 • opiekę psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego
 • świetnie wyposażone pracownie i sale gimnastyczne
 • udział w wydarzeniach naukowych, kulturalnych i sportowych
 • projekty w ramach współpracy z uczelniami wyższymi
 • warsztaty językowe
 • wycieczki krajowe i zagraniczne
 • windę, podjazdy i toalety dla niepełnosprawnych
 • zajęcia EEG Biofeedbacku
 • monitoring
 • free wifi
 • obiady w szkolnej stołówce
 • śniadania w sklepiku „Kanapkowo”

Szkoła posiada tytuły:

 • Najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w mieście
 • Przyjaznej artystycznie szkoły ponadgimnazjalnej w mieście

Rozszerzony program nauczania geografii i wiedzy o społeczeństwie jest realizowany pod kątem wymagań stawianych przez wyższe uczelnie na kierunkach: geografia, geologia, kartografia, turystyka i hotelarstwo, politologia, geoinformatyka, monitoring i analityka środowiska, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, logistyka, bezpieczeństwo społeczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka, gospodarka przestrzenna, socjologia, ekonomia.

KLASA B2 PROFIL OGÓLNY – www