KLASA  B1 –  OGÓLNA

Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, język angielski

Przedmioty punktowane przy rekrutacji
język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Zapewniamy Ci:

 • rozwijanie swoich zainteresowań oraz pasji związanych z biologią, chemią,
 • naukę w małych grupach,
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie,
 • wysoki poziom nauczania,
 • najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego,
 • udział w wykładach, warsztatach, pokazach doświadczeń i projektach np. „Uniwersytet licealisty” w ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim i ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, który pomoże Ci w przygotowaniu się na studia medyczne,
 • pozyskanie wiedzy z genetyki, biotechnologii, anatomii i fizjologii człowieka, roślin i zwierząt,
 • poznanie elementów chemii kosmetycznej,
 • poznanie elementów pedagogiki i psychologii,
 • zajęcia ćwiczeniowo – laboratoryjne,
 • wykorzystanie profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego,
 • pomocne doświadczenia pomagające w wizualizacji przebiegu reakcji chemicznych,
 • udział w projektach i konkursach w zakresie wiedzy przedmiotowej, a także dotyczących promocji zdrowia, higieny, profilaktyki i ekologii – organizowanych przez różne placówki naukowe, instytucje edukacyjne oraz stowarzyszenia i fundacje,
 • w ramach zajęć realizację programów dotyczących profilaktyki nowotworów, chorób wirusowych, uzależnień czy przemocy,
 • przygotowanie do matury w ramach fakultetów przedmiotowych,
 • współpracę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz Uniwersytetem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej,
 • udział w dniach otwartych w/w uczelni w ramach poznania specyfiki ich funkcjonowania i kierunków kształcenia,
 • dla uczniów zainteresowanych przedmiotem udział w dodatkowych zajęciach – kołach przedmiotowych, przygotowujących do konkursów i poszerzających wiedzę,
 • możliwość pracy jako wolontariusz,
 • udział w wycieczkach profilowych oraz warsztatach ekologicznych,
 • miłą, przyjazną atmosferę na zajęciach.

 Szkoła oferuje:

 • opiekę psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego
 • świetnie wyposażone pracownie i sale gimnastyczne
 • udział w wydarzeniach naukowych, kulturalnych i sportowych
 • projekty w ramach współpracy z uczelniami wyższymi
 • warsztaty językowe
 • wycieczki krajowe i zagraniczne
 • windę, podjazdy i toalety dla niepełnosprawnych
 • zajęcia EEG Biofeedbacku
 • monitoring
 • free wifi
 • obiady w szkolnej stołówce
 • śniadania w sklepiku „Kanapkowo”

Szkoła posiada tytuły:

 • Najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w mieście
 • Przyjaznej artystycznie szkoły ponadgimnazjalnej w mieście

Klasa jest doskonałą ofertą dla uczniów pragnących studiować w przyszłości takie kierunki studiów, jak: medycyna, stomatologia, farmacja, położnictwo, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne, biologia, ochrona środowiska, chemia, mikrobiologia, biotechnologia, technologia żywności i żywienia człowieka, leśnictwo i wiele interdyscyplinarnych kierunków.