DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Przedmioty rozszerzone:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski na poziomie dwujęzycznym

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Kandydat do klasy dwujęzycznej musi:

 • znać podstawy języka angielskiego, pozwalające na czynne uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w tym języku,
 • zaliczyć sprawdzian uzdolnień kierunkowych – Test Kompetencji Językowych i Test z Języka Angielskiego. Informacje dotyczące terminu testu, załączniki i wnioski niezbędne do tej klasy dostępne są w regulaminie rekrutacji na stronie szkoły.*

Oferujemy:

 • 6 godzin języka angielskiego w tygodniu,
 • 2 przedmioty prowadzone dwujęzycznie spośród: geografii, WOS-u, chemii lub historii,
 • podstawy języka angielskiego w biznesie,
 • warsztaty językowe z native speakerami,
 • dodatkowe lekcje konwersacji,
 • udział w maratonach języka angielskiego,
 • udział w spektaklach anglojęzycznych,
 • wykłady i zajęcia kulturoznawcze w British Council i American Corner,
 • udział w Dniach Irlandzkich,
 • obozy językowe – Euroweek,
 • udział w Dniach Otwartych Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego,
 • udział w konkursach,
 • możliwość zdawania matury dwujęzycznej,

* Do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych przystępują ci spośród kandydatów do III LO, którzy wypełnili zgłoszenie o przystąpieniu do Testu Kompetencji Językowych i Testu z Języka Angielskiego (załącznik nr 1 w regulaminie rekrutacji)  oraz złożyli wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej (załącznik nr 2 w regulaminie rekrutacji)  w terminie od 17 maja do 31 maja 2021 r. 

Kandydaci posiadający zaświadczenie o stwierdzonej dysgrafii, dysleksji itp. przynoszą na test kopię opinii z PPP (poświadczoną w szkole podstawowej lub w Poradni Psych. – Pedagogicznej).

Test Kompetencji Językowych i Test Języka Angielskiego odbędzie się 9 czerwca 2021 r. o godz. 12.00.  Do szkół dwujęzycznych obowiązuje wspólny egzamin uznawany przez wszystkie komisje rekrutacyjne. Wyniki Testu Kompetencji Językowych zostaną ogłoszone 17 czerwca  2021 r.

Szkoła oferuje:

 • udział w wydarzeniach naukowych, kulturalnych i sportowych
 • projekty w ramach współpracy z uczelniami wyższymi
 • warsztaty językowe
 • świetnie wyposażone pracownie i sale gimnastyczne
 • wycieczki krajowe i zagraniczne
 • opiekę psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego
 • windę, podjazdy i toalety dla niepełnosprawnych
 • zajęcia EEG Biofeedbacku
 • monitoring
 • free wifi
 • obiady w szkolnej stołówce
 • śniadania w sklepiku „Kanapkowo”

Szkoła posiada tytuły:

 • Najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w mieście
 • Przyjaznej artystycznie szkoły ponadgimnazjalnej w mieście