Przedmioty rozszerzone:
język polski, historia, język angielski na poziomie dwujęzycznym

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Kandydat do klasy dwujęzycznej powinien:

 • znać podstawy języka angielskiego, pozwalające na czynne uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w tym języku
 • zaliczyć sprawdzian uzdolnień kierunkowych – Test Kompetencji Językowych i Test z Języka Angielskiego, który odbędzie się 8 czerwca 2022r. o godzinie 12:00 w budynku szkoły

* Do szkół dwujęzycznych obowiązuje wspólny egzamin uznawany przez wszystkie komisje rekrutacyjne. Wyniki Testu Kompetencji Językowych zostaną ogłoszone do 15 czerwca  2022 r.

* Do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych przystępują ci spośród kandydatów do III LO, którzy wypełnili zgłoszenie o przystąpieniu do Testu Kompetencji Językowych i Testu z Języka Angielskiego (załącznik nr 1 w regulaminie rekrutacji)  oraz złożyli wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej (załącznik nr 2 w regulaminie rekrutacji)  w terminie od 16 maja do 30 maja 2022 r. 

*  Kandydaci posiadający zaświadczenie o stwierdzonej dysgrafii, dysleksji itp. przynoszą na test kopię opinii z PPP (poświadczoną w szkole podstawowej lub w Poradni Psych. – Pedagogicznej).

W klasie dwujęzycznej oferujemy:

 • 6 godzin języka angielskiego w tygodniu,
 • poziom nauczania języka angielskiego w skali CEF od B1+ do C2,
 • przedmioty prowadzone dwujęzycznie:geografia, WOS, chemia,
 • przygotowanie do matury dwujęzycznej,
 • przygotowanie do egzaminów międzynarodowych,
 • kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu dwujęzycznym,
 • warsztaty językowe z native speakerami,
 • wyjazdy na obozy językowe – Euroweek,
 • dodatkowe lekcje konwersacji oraz kultury i historii anglosaskiej,
 • udział w imprezach anglojęzycznych,
 • udział w spektaklach anglojęzycznych,
 • wykłady i zajęcia kulturoznawcze w British Council i American Corner,
 • udział w Dniach Otwartych Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego,
 • udział w konkursach,
 • pomoc w organizacji studiów zagranicą.

Będąc absolwentem klasy dwujęzycznej możesz studiować:

Anglistykę, amerykanistykę, europeistykę, translację, wszelkie filologie w tym mieszane (dwa języki jednocześnie), kierunki wykładane w języku angielskim, prawo, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo, edytorstwo, etnologię i antropologię, kulturoznawstwo, pedagogikę, politologię, psychologię, relacje międzykulturowe, stosunki międzynarodowe, zarządzanie międzynarodowe, biznes międzynarodowy i wiele innych, w tym zagranicą.

Szkoła oferuje:

 • udział w wydarzeniach naukowych, kulturalnych i sportowych,
 • projekty w ramach współpracy z uczelniami wyższymi,
 • warsztaty językowe,
 • świetnie wyposażone pracownie i sale gimnastyczne,
 • wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • opiekę psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego,
 • windę, podjazdy i toalety dla niepełnosprawnych,
 • monitoring,
 • obiady w szkolnej stołówce.