Problem uzależnienia dzieci i młodzieży od Internetu i telefonów komórkowych staje się coraz częściej przedmiotem dyskusji zaniepokojonych rodziców, wychowawców, psychologów i nauczycieli. Zapraszamy na najbliższe spotkania z cyklu e-NAŁÓG, które odbędą się 24 października 2013 r. w katowickim wydziale SWPS. Spotkania organizowane są w ramach projektu Strefa Młodzieży.

Współczesne komunikatory, które miały nam wszystkim usprawnić i ułatwić porozumiewanie się, dostęp do wiedzy i rozrywkę przyniosły ze sobą również realne zagrożenia w postaci uzależnienia od nich. Coraz więcej dzieci i młodzieży korzysta z komputerów, tabletów, smartfonów nie wyłączając ich nawet gdy idą spać. Obawa, że coś się przegapi, nie będzie na bieżąco, lub umknie jest źródłem niepokoju wielu młodych osób.

Zjawisko to niesie w sobie nowe wyzwania dla kadry pedagogicznej i rodziców. Zrozumienie i poznanie mechanizmów oraz możliwych przyczyn uzależnienia może dopomóc nauczycielom we wstępnej ocenie zagrożeń, które ono niesie. Rola nauczyciela (bacznego obserwatora i opiekuna) jest szalenie istotna gdyż dzieci i młodzież spędzają większość dnia w szkole pod ich opieką.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty, które wprowadzą uczestników w problematykę uzależnienia od współczesnych mediów, oraz wskażą kierunki postępowania w razie wystąpienia problemów u młodzież. Podczas spotkań przewidziana jest wymiana doświadczeń i dyskusja.

Zagadnienia

  • e-NAŁÓG- zagrożenia dla młodzieży;
  • magia współczesnych komunikatorów, komunikacja elektroniczna – czemu służy, co daje;
  • mądre korzystanie z dostępnych urządzeń elektronicznych;
  • co to jest zależność? – mechanizm uzależnienia;
  • uzależnienie od telefonów komórkowych i Internetu (gry komputerowe, portale społecznościowe);
  • jak rozpoznać, że dziecko jest zagrożone lub uzależnione? – jak skutecznie przeciwdziałać, gdzie szukać pomocy.
Najbliższe spotkania

24 października 2013 r. od godz. 14:30- e-NAŁÓG (warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych)

24 października 2013 r. od godz. 17:30- e-NAŁÓG (warsztaty dla rodziców)

drukuj