Dzień Edukacji Narodowej

Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty

życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce,
cierpliwości i wrażliwości, aby służba młodym ludziom i całemu światu
zrodziła wiele szlachetnych owoców.

drukuj