Kalendarium wydarzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących
III Liceum Ogólnokształcącym
na rok szkolny 2020/2021

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021- 1.09.2020 godz. 9.00 (klasy I aula/boisko), pozostałe klasy spotkania z wychowawcą od godz. 8:00 do 11:00.
 2. Konferencja RP – nadzór pedagogiczny 10.09. 2020 godz. 15. 00 i ZEBRANIA z Rodzicami i wybór Rady Rodziców 10.09.2020 o godz. 17.00 (zdalne z wyjątkiem klas pierwszych i klasy III B):
 • klasy I  3LO na auli z p. Dyrektor, Pozostałe klasy w pracowniach z wychowawcami.
 1. Przyjęcie uczniów klas I w poczet licealistów.
 2. Dzień Edukacji Narodowej: 14.10.2020 – XXXV – LECIE SZKOŁY (zdalnie).
 3. ZEBRANIA i Dzień otwarty: 22.10.2020 o godz. 17.00 (zdalne).
 4. Rocznica Odzyskania Niepodległości: 11.11.2020.
 5. Próbny egzamin maturalny – grudzień.
 6. ZEBRANIA – informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi: 3.12. 2020 od godz. 18.00 (zdalne).
 7. Wigilie klasowe, jasełka dla uczniów i spotkanie nauczycieli: 18.12.2020.
 8. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12 – 31.12.2020.
 9. Wystawianie ocen semestralnych do: 8.01.2021.
 10. Konferencja klasyfikacyjna: 14.01.2021 godz.14.30.
 11. Rozpoczęcie drugiego semestru: 18.01.2021.
 12. Wywiadówki dla rodziców: 21.01.2021 o godz.18.00.
 13. Konferencja podsumowująca pracę za I semestr: 28.01.2021 godz. 14.30.
 14. Ferie zimowe: 01.02-14.02.2021.
 15. ZEBRANIA i dzień otwarty: 18.03.2021 od godz. 18.00 (INFORMACJA O ZAGROŻENIACH MATURZYSTÓW.
 16. Rekolekcje Wielkopostne.
 17. Wiosenna przerwa świąteczna: 1.04.- 06.04.2021.
 18. Egzamin ósmoklasisty: 25, 26, 27 maja 2021.
 19. Wystawienie ocen końcowych uczniom klas maturalnych i przekazanie informacji wg. procedur zapisanych w statucie szkoły: do 19 kwietnia 2021.
 20. KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA KLAS MATURALNYCH: 26.04.2021 godz.14.30.
 21. Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich: 30.04.2021.
 22. Egzaminy maturalne: od 4 maja 2021.
 23. ZEBRANIA z rodzicami i dzień otwarty: 13.05.2021 od godz. 17.00 (Przekazania informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi).
 24. Kiermasz podręczników: czerwiec 2021.
 25. Wystawienie ocen końcowych uczniom i przekazanie informacji rodzicom wg. procedur zapisanych w statucie szkoły: do 14 czerwca 2021.
 26. Konferencje klasyfikacyjne: 21 czerwca 2021, godz. 14.30.
 27. Zakończenie roku szkolnego: 25.06.2021.
 28. Konferencja podsumowująca prace szkoły w roku szkolnym 2020/2021: 1 lipca 2021, godz. 9.00.