Grupa I

 • przedmioty rozszerzone: j. polski/historia (wybór), geografia, wos.

Grupa II

 • przedmioty rozszerzone: matematyka/biologia (wybór), chemia, geografia.

Klasa działa pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

O nas:

 • w ramach zajęć uczmy 6 godzin języka angielskiego w tygodniu,
 • realizujemy przedmioty nauczane dwujęzycznie,
 • organizujemy dodatkowe lekcje konwersacji,
 • realizujemy podstawy języka angielskiego w biznesie,
 • umożliwiamy zdawanie matury dwujęzycznej oraz egzaminu CAE,
 • bierzemy udział w międzynarodowym programie EuroWeek,
 • we współpracy z British Council i American Corner organizujemy wykłady i zajęcia kulturoznawcze,
 • dla uczniów chcących pogłębiać swoje zdolności lingwistyczne organizujemy atrakcyjne wycieczki zagraniczne i obozy językowe,
 • organizujemy warsztaty z native speakerami,
 • bierzemy udział a także organizujemy spotkania z podróżnikami i ciekawymi ludźmi, lepszemu przygotowaniu do matury służą fakultety przedmiotowe – dodatkowe zajęcia w klasie trzeciej,
 • dla uczniów zainteresowanych przedmiotem nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia – koła przedmiotowe, podczas których przygotowujemy się do konkursów i poszerzamy swoją wiedzę.

Wybierając tę klasę będziesz objęty patronatem filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego (cykliczne zajęcia z historii literatury, poetyki i analizy tekstów literackich,  a także uczestnictwo w interesujących spotkaniach literacko – językowych).

Jako absolwent tej klasy, będziesz mógł kontynuować naukę na kierunkach studiów:

 • filologicznych,
 • humanistycznych,
 • ekonomicznych,
 • prawniczo – administracyjnych,
 • turystyczno – sportowych,
 • społecznych,
 • biologiczno – przyrodniczych.

Szkoła posiada tytuły:

 • Najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w mieście, w latach 2013 – 2017;
 • Przyjaznej artystycznie szkoły ponadgimnazjalnej w mieście – lata 2015, 2016, 2017.

Szkoła oferuje:

 • udział w wydarzeniach naukowych, kulturalnych i sportowych,
 • projekty w ramach współpracy z uczelniami wyższymi,
 • warsztaty językowe,
 • świetnie wyposażone pracownie i sale gimnastyczne,
 • coroczną wycieczkę zagraniczną,
 • klasy integracyjne z nauczycielem wspomagającym,
 • opiekę psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego,
 • windę, podjazdy i toalety dla niepełnosprawnych,
 • zajęcia EEG Biofeedbacku i metody Warnkego,
 • możliwość ukończenia kursów zawodowych: obsługi kasy fiskalnej, florystycznego, wychowawcy kolonijnego,
 • monitoring,
 • free wifi,
 • obiady w szkolnej stołówce,
 • śniadania w sklepiku „Kanapkowo”.