Termin indywidualnych spotkań Dyrektora Szkoły mgr inż. Marty Figury z Rodzicami:

  • Poniedziałek – od 14.00 do 16.00
  • Każdy inny termin uzgodniony z Rodzicem