Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Emilia Nowak
Zastępca przewodniczącej: Maja Krupa-Nóżka
Skarbnik: Weronika Palka
Sekretarz: Kamila Walczak
Opiekunowie SU: Agnieszka Król – Gęborska i Krystian Gierczyk