Przewodnicząca: Kinga Szuba – klasa 2b
Zastępca przewodniczącej: Julia Cebula – klasa 2a
Kronikarz: Wiktoria Dudek – klasa 2a
Opiekunowie SU: Agnieszka Król – Gęborska i Krystian Gierczyk