Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Jakub Fryt
Zastępca przewodniczącego: Wiktoria Wojtaszek
Drugi zastępca: Krzysztof Mizdra
Skarbnik: Stanisław Matuszewski
Opiekunowie SU: Agnieszka Król – Gęborska i Krystian Gierczyk