Grupa I

 • przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski.

TYLKO W NASZYM LICEUM UCZNIOWIE mają możliwość skorzystania z bezpłatnego szkolenia i ukończenia kursu IT Essentials oraz otrzymania oficjalnego międzynarodowego certyfikatu CISCO.

O nas:

 • osiągamy wysokie wyniki na maturze – w ubiegłym roku szkolnym najwyższa średnia w Jaworznie na poziomie rozszerzonym z matematyki i informatyki,
 • bierzemy udział w wykładach, warsztatach oraz pokazach doświadczeń na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego; należą do nich m.in.: wykłady z matematyki, ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Osobliwości Świata Fizyki, międzynarodowe warsztaty fizyczne „Masterclasses” (jedyni z Jaworzna!), Święto Liczby Pi,
 • współpracujemy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – wyjeżdżamy na Matematyczne Czwartki, Małopolską Noc Naukowców,
 • dzięki współpracy z Uniwersytetem Śląskim oraz Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych uczestniczymy w warsztatach i wykładach z fizyki medycznej prowadzonych przez pracowników UŚ, w tym dziekana Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży dr. hab. Armanda Cholewkę, podczas których poznajemy zastosowanie fizyki w medycynie, jak również działanie różnych aparatów medycznych, samodzielnie wykonujemy badania, a także odwiedzamy różne ośrodki medyczne, np. Centrum Onkologii w Zabrzu,
 • w ramach zajęć z informatyki prowadzone są warsztaty: programowania (C++, C#), projektowania gier komputerowych Unity 3D, projektowania stron www (HTML5, CSS, JS, PHP, MySQL), grafiki komputerowej (Corel, Adobe), administratora sieci komputerowej (Windows, Linux, MacOS), robotyki m.in. z wykorzystaniem serii Lego Mindstorms oraz bezpłatne kursy zawodowe branży IT, kończące się certyfikatem, uzyskujesz bezpłatne oprogramowanie firmy MICROSOFT,
 • poznajemy elementy matematyki wyższej i lepiej niż w innych liceach przygotowujemy się do studiów uczestnicząc w zajęciach profilowych „Rachunek różniczkowy i całkowy” – nie taki diabeł straszny…,
 • realizujemy matematykę, fizykę i informatykę w zakresie rozszerzonym – zajęcia prowadzone są w sposób bardzo ciekawy, z użyciem nowoczesnych metod kształcenia,
 • dla uczniów zainteresowanych przedmiotem nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia – koła przedmiotowe, podczas których przygotowujemy się do konkursów i poszerzamy swoją wiedzę,
 • lepszemu przygotowaniu do matury służą fakultety przedmiotowe – dodatkowe zajęcia w klasie trzeciej; dla nas matura to bułka z masłem,
 • we współpracy z uczelniami wyższymi (UŚ i UJ) organizujemy konkursy i spotkania naukowe na terenie naszej szkoły: Noc Naukowców, Święto Liczby Pi, Konkurs Interdyscyplinarny, Konkurs Szkolny Wynalazek,
 • organizujemy wycieczki profilowe – zwiedziliśmy m.in. Muzeum Informatyki i Komputerów w Katowicach, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, bierzemy też udział w wycieczkach integracyjno-krajoznawczych, np. do Zakopanego, w Bieszczady, w Góry Stołowe, oraz w wycieczkach zagranicznych,
 • w ostatnich latach odnosiliśmy sukcesy w licznych konkursach, należą do nich: Miejski Konkurs Matematyczny na poziomie rozszerzonym, Wojewódzki Konkurs „Nudna matematyka”, Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna „O Diamentowy Index AGH”, Olimpiada Matematyczna, Ogólnopolski Sejmik Matematyków, Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”, Międzynarodowy Konkurs „Matematyka bez granic”, Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”, Małopolski HACKHATHON.

Jako absolwent tej klasy, będziesz mógł kontynuować naukę na kierunkach studiów:

 • robotyka,
 • telekomunikacja,
 • energetyka,
 • informatyka,
 • mechanika,
 • elektronika,
 • architektura,
 • mechatronika,
 • budownictwo,
 • transport,
 • górnictwo i geologia.

Szkoła posiada tytuły:

 • Najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w mieście, w latach 2013 – 2017;
 • Przyjaznej artystycznie szkoły ponadgimnazjalnej w mieście – lata 2015, 2016, 2017.

Szkoła oferuje:

 • udział w wydarzeniach naukowych, kulturalnych i sportowych,
 • projekty w ramach współpracy z uczelniami wyższymi,
 • warsztaty językowe,
 • świetnie wyposażone pracownie i sale gimnastyczne,
 • coroczną wycieczkę zagraniczną,
 • klasy integracyjne z nauczycielem wspomagającym,
 • opiekę psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego,
 • windę, podjazdy i toalety dla niepełnosprawnych,
 • zajęcia EEG Biofeedbacku i metody Warnkego,
 • możliwość ukończenia kursów zawodowych: obsługi kasy fiskalnej, florystycznego, wychowawcy kolonijnego,
 • monitoring,
 • free wifi,
 • obiady w szkolnej stołówce,
 • śniadania w sklepiku „Kanapkowo”.