OPIS PROJEKTU: Projekt przeznaczony dla młodzieży szkolnej

Czas realizacji: styczeń – maj 2015

FT_TV-4_LOGOFT

Projekt odnoszący się do ubioru. Uczy młodzież korzystania z technik projektowania za pomocą łatwo dostępnych programów komputerowych. W projekcie młodzież odniesie się do literatury dramatycznej różnych epok. Zaprojektuje kostiumy dla 8 postaci z dramatów. Wybrane zostaną dramaty reprezentujące różne epoki. Nie będzie to jednak bezpośrednia “ilustracja postaci”. Poprzez zdobytą wiedzę na temat charakteru postaci w połączeniu z wiedzą na temat tworzenia znaku teatralnego oraz poznanie technik wykonania artystycznego ubioru, młodzież zrealizuje swoje pomysły na kostium teatralny. Dalszym etapem będzie prezentacja naszej “kolekcji” i dyskusje z różnymi grupami dzieci i młodzieży na temat przemian w sztuce i jej umowności. Celem takich dyskusji jest lepsze rozumienie tekstów kultury. Dzieci i młodzież biorąca udział w drugim etapie będzie miała szansę podziałać w mini warsztatach kostiumowych.

Podczas przebiegu projektu będzie tworzona relacja nie tylko przez organizatorów , ale również przez licealistów. Wciągniemy ich w rozważanie tematu sztuki dramatu, sztuki ubioru, a zwłaszcza sztuki współczesnej, posługującej się umownością, a od XX w. w znacznej mierze o charakterze konceptualnym. Projekt zainicjuje otwarte spotkanie z prof. B. Hanuszkiewicz – wykładowcą ASP w Łodzi na Wydziału Ubioru. Na warsztatach. uczestnicy zrealizują swoje projekty pod okiem młodych projektantów. Istotnym elementem powstającym w wyniku projektu jest “inspirator”-elektroniczna publikacja.

drukuj