Do biblioteki szkolnej zostały zakupione książki z zakresu psychologii oraz ćwiczenia do pracy z uczniem na zajęciach rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych.

 1. Covan David, Palomares Susanna, Schilling Dianne: Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów

 2. Palomares Susanna, Schilling Dianne: Jak sobie radzić z dręczycielem

 3. Pomirska Zofia: Wygraj z dysortografią

 4. Pomirska Zofia, Wieczorek Dorota: Wygraj z dysgrafią

 5. Pomirska Zofia: Wygraj z dysleksją

 6. Furmański Jacek: Wzory dyktand graficznych

 7. Zelker Robert: Symetryczne dyktanda graficzne

 8. Handzel Zofia: Dyktanda graficzne

 9. Małasiewicz Alicja: Trenuj wzrok. Ćwiczenia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjalistów i licealistów z zaburzoną percepcją wzrokową

 10. Uwada! Koncentruję się! 3. Ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość dla uczniów gimnazjum

 11. Uwaga! Koncentruję się! 4. Ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość dla uczniów liceum i technikum

Zapraszamy do korzystania z wyżej wymienionych pozycji.

Nauczyciele bibliotekarze

drukuj