W związku z koniecznością jak najlepszego zorganizowania Edukacji zdalnej dla naszych uczniów zwracam się z gorącą prośbą o przesyłanie za pośrednictwem Librusa wszelkich uwag i propozycji rozwiązań, tak aby proces nauki był efektywny, skuteczny i dostosowany do naszych realiów i możliwości. Będę wdzięczna za wszelkie sugestie i obiecuję że każdy głos w sprawie będzie wysłuchany, przeanalizowany i rozważony. Według MEN za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Stosowne informacje będą podawane poprzez platformę Librus.

Wierzę że wspólnym zaangażowaniem oraz wzajemną życzliwością przetrwamy ten trudny dla nas wszystkich okres i już dziś dziękuję za współpracę i wsparcie.

Dyrektor ZSO
Marta Figura

drukuj