Wolontariat

Wolontariat – Bądź aktywny. To temat przewodni dwóch spotkań z uczniami, jakie w ostatnich dniach odbyło się w szkole.

Pani Iwona Pawelec z Hospicjum Homo Homini im. św. Brata Alberta opowiedziała o pracy w hospicjum, jego pacjentach i idei wolontariatu. Uczniowie naszej szkoły aktywnie biorą udział w akcjach na rzecz hospicjum, odwiedzają mieszkańców ze spektaklami, organizują akcję z okazji walentynek i świąt, pomagają przy projekcie “Rolkuj po Nadzieję”.
Pani Joanna Kaszuba, kierownik Pieczy Zastępczej MOPS mówiła o pracy wolontariusza – korepetytora, który pomaga dzieciom z rodzin zastępczych w nauce z wybranego przedmiotu.

Wierzymy, że nasi uczniowie nadal będą udzielać się w pracy wolontariusza, mamy też nadzieję, że wielu kolejnych przyłączy się do tej szczytnej idei pomocy potrzebującym.

drukuj