W związku ze zbliżającym się Szczytem Klimatycznym organizowanym w Katowicach, na terenie całego województwa śląskiego i Miasta Krakowa, w dniach od 3 do 14 grudnia bieżącego roku na w/w obszarze wprowadzono I stopień Alarmowania “Alfa” na wypadek zagrożenia terrorystycznego i sabotażowego.

W związku z powyższym prosi się o wzmożenie czujności względem osób przebywających w szkole lub jej bezpośrednim sąsiedztwie, w szczególności jeżeli chodzi o nietypowe zachowanie, podejrzany wygląd a także względem pozostawianych bez opieki toreb, teczek, reklamówek i temu podobnych bagaży.

Informacje przekazało: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

drukuj